Program Buli Siber(Klik Dengan Bijak) KDB

21 Mac 2018 | Rabu
10.00 pagi - 12.00 tengahari | Pusat Internet 1Malaysia Tanjung Emas, Johor

Tujuan:
Memberi pengetahuan dan pendedahan kepada pelajar tentang Penyalahgunaan internet dan menjadi pengguna yang bijak.

Kelebihan:
• Melahirkan pengguna yang celik terhadap teknologi dan kandungan media baru (bijak internet).
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna Internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain.
• Memberi pendidikan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawal selia kendiri.
• Mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pengguna melayari internet.

Penglibatan:
Para pelajar.

Perlaksanaan Aktiviti:
Peningkatan penggunaan jalur lebar selain dapat menjana ekonomi negara turut dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan serta memberi impak positif dalam mengekalkan nilai serta budaya bangsa Malaysia.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:

Kembali ke halaman utama